Поверителност

Защита на личните данни.

Оакплантс ЕООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия за Ползване . Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.


Оакплантс ЕООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия за Ползване . Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.


Оакплантс ЕООД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.


Оакплантс ЕООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:
         Обработка на клиентска поръчка
         Статистически цели, за подобряване работата на електрония магазин
         Администриране и обслужване съдържанието на електрония магазин