Pinus nigra

Височина 50 см
Контейнер 1.5 литра
  • 10.00 лв.

Добави в любими

Сравни продукт

Наличност: В наличност

Модел: PINUSN

Черният бор (Pinus nigra) се среща в Средна и Южна Европа и Югозападна Азия. На Балканския полуостров, включително територията на България, расте подвидът паласов черен бор (Pinus nigra subsp. pallasiana). Съобществата на паласовия черен бор в България са отнасяни към средиземноморската растителност. Видът е ксеротермен с голяма вертикална амплитуда на разпространение – около 1400 m (400–500–1800) m надм. вис. Преобладаващата част от черноборовите гори в съвременната растителна покривка се намират между (600) 800 и 1300–1500 m надм. вис., най-често в условията на силно пресечен релеф. Те се срещат в различни пояси – от ксеротермния дъбов пояс, през мезофилните габърово-горунов и буков, до микротермния иглолистен пояс в планините и попадат в различни климатични и фитогеографски териториални подразделения. Разпространени са от Славянка и Източните Родопи до Предбалкана. Най-широко разпространение имат в Родопите, Влахина планина и Пирин, сравнително по-ограничено се срещат в Славянка, Рила, Осогово, ниските планини в Западна България, Стара планина и Предбалкана. Попадат в трите климатични области на територията на България: умерено континентална, преходна и континентално-средиземноморска. Въпреки че по своите екологични особености фитоценозите на паласовия черен бор се отнасят към ксерофитния тип растителност, изложението не ограничава съществено развитието им. По-често се срещат на южни, с южна компонента и източни склонове. Наклонът на заеманите терени може да бъде много голям. Единични дървета се срещат и на отвесни скални стени и видът проявява пионерни качества. Силно предпочитани са алкалните скали, като в северните райони те са задължителни, а в южните части на страната се срещат и върху друг тип скална основа. Това определя развитието им върху хумусно-карбонатни почви от типа рендзини (Leptosols Rendzic), като не е изключено и върху канелени горски или кафяви горски почви (Cambisols), особено на силикатна скална основа. Те често са ерозирани, слабо развити и с малка мощност. Влажността на почвите варира през вегетационния период от ниска до сравнително умерена.

Коментари

Няма мнения за този продукт.

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение