Телефон за връзка с нас: 0886005226

Правна информация

ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ОАКПЛАНТС е електронен магазин, собственост на  – ОАКПЛАНТС ЕООД

ОАКПЛАНТС ЕООД създаде тази Политика за поверителност и защита на личните данни, („Политика за поверителност на данните“), за да обяви публично своите политики и практики, свързани с обработването на информация за вас, получена чрез този уебсайт.

В тези политики за защита на данните, ние изброяваме какви лични данни обработваме, причината за обработката, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви по отношение на вашите данни (право на достъп, поправка, блокиране и т.н.).

Моля, прочетете внимателно тази политика за защита на данните. ОАКПЛАНТС ЕООД си запазва правото периодично да променя или актуализира своята Политика за защита  на данните. Когато предоставяте ваша лична информация на Сайта или чрез него, вие се съгласявате, че тя ще бъде обработвана, събирана и запазена така, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни.

ОАКПЛАНТС ЕООД обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на  Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 , защита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”, както и действащото национално законодателство за защита на личните данни.
Категории лични данни, които ОАКПЛАНТС ЕООД обработва:

    Вашата контактна информация – имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес
    Вашият IP адрес
    В ограничен брой случаи и по изключение можем да изискаме от вас да ни  предоставите допълнителни идентификационни данни, за да удостоверите вашата самоличност.
    ОАКПЛАНТС ЕООД не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти.

Законосъобразност на обработването

ОАКПЛАНТС ЕООД обработва вашите лични данни, в случаите, когато субектът на данни изрично и активно е предоставил своето съгласие за това.

ОАКПЛАНТС ЕООД обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.
Обработваме вашите лични данни със следните цели:

    Обработка на клиентска поръчка
    Статистически цели, за подобряване работата на електрония магазин
    Администриране и обслужване съдържанието на електрония магазин
    За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство.
    При извънредни обстоятелства, ОАКПЛАНТС ЕООД може да обработва допълнителна идентификационна информация, с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.

Срок, в който съхраняваме вашите лични данни:

В случаи, че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице.

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании,  акции, и всякакви други събития, периодът на обработка ще бъде посочен  във всеки случай, а  участниците ще бъдат информирани за него
Потенциални получатели на вашите лични данни:

ОАКПЛАНТС ЕООД не предоставя вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи :

ОАКПЛАНТС ЕООД предоставя вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя вашия заявен продукт.

Когато специален закон изисква това, ОАКПЛАНТС ЕООД прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни  и други държавни  органи, както и към  доставчиците на счетоводни услуги.
Вашите права като субект на данни –  по всяко време, вие имате право да:

Да поискате  достъп до вашите лични данни, които ОАКПЛАНТС ЕООД обработва, както и  да получите копие от тях.

Да поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.

Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.

За да упражнявате някое от гореизброените права, просто използвайте предоставените Инструменти свързани с Регламента (GDPR)

По всяко време, ако се опасявате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/
Събираме ли данни от деца?

ОАКПЛАНТС ЕООД не събира умишлено информация от деца под 18 години.

    Съвет към всички лица под 18 години: ако сте на възраст под 18 години, Ви съветваме да разговаряте с Ваш родител или с настойник и да получите неговото съгласие, преди да споделите данни с нас;
    Специално съобщение за родители на деца под 18 години: препоръчваме да проверявате и следите използването от Вашите деца на нашите продукти, системи, услуги, приложения (включително уебсайтове и други дигитални канали), за да сте сигурни, че Вашето дете не споделя лична информация, без да иска позволение от Вас.

Каква е вашата отговорност?

ОАКПЛАНТС ЕООД заявява, че не носи отговорност за достоверността на предоставената от вас информация или липсата на съгласие на третите лица.


Как защитаваме вашите лични данни?

ОАКПЛАНТС ЕООД гарантира, че са предприети  всички административни, технически и физически мерки за защита на вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване,  унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

Отговорен за обработването на вашите лични данни е:

Име на дружеството: ОАКПЛАНТС ЕООД
ЕИК : 200612280
Адрес: гр. Бургас, Изгрев бл.43 вх.7 ет.7
Контакт: Христо Арабаджиев